#TalentTrack: 10Bytes ➜ Register! | Public Choice Award 2021 ➜ Vote Now!

#TalentTrack: 10Bytes ➜ Register! | Public Choice Award 2021 ➜ Vote Now!

Design

Hui-Ying Hsu, Shih-Hsuan Chiu, Xiang-Yun Chen

Year

2021

Category

New Talent

Country

Taiwan

School

National Taipei University of Education

Teacher

Kai-Chu Li