#TalentTrack: 10Bytes ➜ Register! | Public Choice Award 2021 ➜ Vote Now!

#TalentTrack: 10Bytes ➜ Register! | Public Choice Award 2021 ➜ Vote Now!

Design

Shih-Hsuan Chiu, Xiang-Yun Chen, Hui-Ying Hsu

Year

2021

Category

New Talent

Country

Taiwan

School

National Taipei University of Education

Teacher

Prof. Kai-Chu Li